× Start Tuin Vijver Contact

VijveronderhoudZonder vijveronderhoud geen behoud

Net als uw tuin, heeft de vijver ook onderhoud nodig. Dat is niet alleen noodzakelijk, maar het geeft vooral een dankbaar resultaat. Het meest belangrijke onderhoud vindt plaats in het voor- en najaar. Het komt ook voor dat een vijver helemaal gerenoveerd moet worden. Omdat bijvoorbeeld de vorige eigenaar niet of weinig onderhoud pleegde.

Als het voor u niet mogelijk is om zelf onderhoud aan u vijver te plegen, bijvoorbeeld omdat het smerig en/of zwaar werk is, dan zal de vijver uiteindelijke in een stinkende groene poel veranderen.Dit is te verkomen door een beroep op mij te doen!

Vijveronderhoud

Voorjaar

Web Design

In het voorjaar komt de vijver langzaam weer tot leven. Het benodigde voorjaarsonderhoud vraagt vaak veel inspanning, maar is erg belangrijk. In de onderstaande aandachtspunten wordt stilgestaan bij het belang van diverse controles/activiteiten. Op deze wijze kunt u gedurende het hele seizoen van een mooie, gezonde en probleemloze vijver genieten.Het voorjaarsonderhoud aan uw vijver kent vijf aandachtspunten

- Onderhoud aan de waterplanten

- Controleren en bijstellen van de waterkwaliteit

- Voorkomen en bestrijden van draadalgen en groen water

- Extra aandacht voor de gezondheid van de vissen

- Onderhoud van de vijvertechniek en het in bedrijfstellen van de filter

Najaar

Web Design

Het onderhoud van de vijver in het najaar is erg belangrijk. De basis voor een mooie vijver in de zomer legt u namelijk al in de herfst. Met het juiste onderhoud en advies maak ik uw vijver winterklaar, en kan ik u een heldere vijver in het voorjaar garanderen. Het najaarsonderhoud aan de vijver kent 4 belangrijke aandachtspunten:

- De vijverbeplanting snoeien, en het verwijderen van de dode delen.

- Bladeren verwijderen, en ter verderre voorkoming wordt een net aangebracht.

- Maatregelen treffen tegen vorst; zowel voor vijver, filter als de vissen.

- Controleren en bijstellen van de waterkwaliteit.

TIP: Het voeren van de vissen moet langzaam worden afgebouwd.

Renovatie

Web Design

Door de jaren heen kan het vijverfolie door UV straling, weersinvloeden, reiger schade etc. lek raken. Ik kan dit voor u op een professionele manier herstellen. Ik maak gebruik van hoogwaardig folie wat niet onderhevig is aan weers invloeden en UV stralingen. Ook zie je in de natuur dat alle ondiepe wateren te maken hebben met het verlandingsproces. Dat wil zeggen: door allerlei biologische processen ontstaat er modder die het water steeds ondieper maken.En uiteindelijk zal de vijver dicht groeien met planten. En dit gebeurt natuurlijk ook in uw vijver. Indien de laag modder dikker is dan 5 à 6 cm, moet de vijver schoon gemaakt worden. Meestal zijn ook dan de waterlelies en/of andere planten veel te groot geworden, zodat ook deze moeten worden aangepakt.

Bij de meeste vijvers is dat een hele klus en dus veel, zwaar en smerig werk. Ziet u hier tegenop, neem dan contact met mij op.

Onderhoudscontract

Web Design

Wilt u dat uw vijver er gedurende het hele seizoen, (of tijdens de vakantie), verzorgd en deskundig onderhouden uitziet, dan zorg ik daar graag voor. De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de inrichting van uw vijver, en uiteraard van uw wensen. Het is mogelijk om bij mij een ondehoudscontract af te sluiten. Er zijn vele varianten mogelijk! In een persoonlijk gesprek licht ik u één en ander graag toe. Meestal kent een contract de duur van een jaar, en kan telkens met een jaar verlengd worden. In het contract staat nauwkeurig beschreven om welke werkzaamheden het gaat, en wat de exacte kosten zijn. In principe is alles bespreekbaar!

Geïnteresseerd? Of twijfelt u nog? Bel of mail en vraag om een vrijblijvende offerte.