× Start Tuin Vijver Contact

Gezondheids problemen in de vijver

Het immuunsysteem van vijvervissen kan door veel factoren negatief worden beinvloed. De eerste symptomen zijn stress, matig eten en lusteloosheid.De oorzaken zijn vaak het transport, slechte milieuomstandigheden, waaronder verkeerde voeding en/of een slecht waterkwaliteit. Vissen verzwakken dan snel en het immuunsysteem is niet meer sterk genoeg om ziekte te voorkomen.

Ik heb hier onder de meest voorkomende vis ziektes op een rijtje gezet met foto's van de symptomen. Hebben de vissen of heeft een vis een van deze symptomen, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op, om grote schade en/of dode vissen te voorkomen. Want de meeste aandoeningen bij vissen zijn te bestrijden met medicatie, maar het is echter ook van belang het immuunsysteem van de vissen optimaal te houden door het wegnemen of voorkomen van stressfactoren.

Bacteriele infecties

Kenmerkend zijn veranderingen zoals het verlies van huiddelen en schubben, zwellingen, kraterachtige gaten, wonden met of zonder roodachtige omgrenzingen, zweren, rafelige vinnen, trage en/of plotselinge bewegingen, verkrampingen, donkerkleurende en/of opgezette buik bij gelijktijdig opgezette schubben.

Wormen en luis

Huidwormen, Kieuwwormen, bandwormen, karperluis en ankerwormen. Bij een besmetting met kieuwwormen is er sprake van verhoogde ademhaling, bij besmetting met bandwormen vermageren de vissen sterk, terwijl ze wel voldoende eten.

Schimmelinfecties, vinrot en bekschimmel

Schimmelinfecties en de daarbij optredende bacterie infecties. De zichtbare uitingen zijn watachtige aandoeningen.

Protozoen (witte stip)

Zichtbare kenmerken zijn witte, griesmeelachtige puntjes, grijs-witte tot donker beslag en/of nagenoeg onzichtbare puntjes, die zich in een later stadium op kieuwen, vinnen en het gehele lichaam uitstrekken.